b信息公开目录
b信息公开相关规定
b信息公开指南
b依申请公开
b信息公开年度报告
b联系方式

监管动态 图片新闻
行业要闻 历史信息
本局概况 政策法规
经营许可 互联互通
电信资费 码号资源
统计信息 运营企业
服务监督 互联网管理

 


2017年国家计算机网络应急技术处理协调中心广东分中心面试名单

序号 岗位 姓名 准考证号
1 技术岗1 王建 630144000096
2 技术岗1 尹盛晖 630144000103
3 技术岗1 成振华 630144000083
4 技术岗1 江庆业 630144000087
5 技术岗1 李军 630144000089
6 技术岗1 林剑雄 630144000090
7 技术岗1 谭深文 630144000095
8 技术岗1 黎钻仪 630144000088
9 技术岗2 李立 630144000126
10 技术岗2 朱德林 630144000148
11 技术岗2 林燕云 630144000132
12 技术岗2 卓采标 630144000150
13 技术岗2 郑跃生 630144000145
14 技术岗2 梁建翔 630144000128
15 技术岗2 黄嘉锐 630144000119
16 技术岗2 黎展聪 630144000123
17 技术岗3 王琪 630144000066
18 技术岗3 李启良 630144000052
19 技术岗3 李晟 630144000053
20 技术岗3 张莹莹 630144000074
21 技术岗3 曾俭 630144000071
22 业务岗1 朱一帆 630144000044
23 业务岗1 李媛 630144000028
24 业务岗1 赵子琴 630144000042
25 业务岗1 赵洁 630144000040
26 业务岗1 唐嘉楠 630144000034
27 业务岗1 蔡玮莎 630144000023
28 业务岗1 董婷婷 630144000024
29 业务岗2 尹晨暄 630144000021
30 业务岗2 李佳丹 630144000006
31 业务岗2 林晓伟 630144000009
32 业务岗2 林惠莺 630144000008
33 业务岗2 杨雨潼 630144000019
34 业务岗2 徐书燕 630144000017
35 业务岗2 黄波 630144000004
36 业务岗2 赖子维 630144000005
 

粤ICP备05000001


Copyright©2001-2017 GDCA All Rights Reserved
广东省通信管理局版权所有 2001-2017